TRIMOVA BLOG

VÁLTOZNAK A PTK. PÉNZFIZETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI

30 NAPOS FIZETÉSI HATÁRIDŐT ÍR ELŐ A PTK.

Ha a felek a szerződésben a pénztartozás teljesítésének idejét nem határozzák meg, akkor főszabályként 30 napon belül kell teljesíteni a pénztartozást.

MEGTÁMADHATÓ A 60 NAPNÁL HOSSZABB FIZETÉSI HATÁRIDŐ.

Gazdálkodó szervezetek közötti szerződésben a 30 napot meghaladó fizetési határidő kiköthető, de az nem haladhatja meg főszabály szerint a 60 napot. Abban az esetben, ha a fizetési határidő meghaladja a 60 napot, akkor azt – ellenkező bizonyításig – tisztességtelen kikötésnek kell tekinteni, tehát a jogosult megtámadhatja ezt a szerződési feltételt.

40 EURÓS „TÖRVÉNYI KÖTBÉR” A TARTOZÁSOK KÉSEDELMES MEGFIZETÉSE ESETÉN

Ha a kötelezett késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére legalább negyven eurónak megfelelő forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesíti a kötelezettet a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban beszámít.

Jelen tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

2013. 07. 09.

TOVÁBBIAK:

EURÓS „TÖRVÉNYI KÖTBÉR” A TARTOZÁSOK KÉSEDELMES MEGFIZETÉSE ESETÉN

MEGTÁMADHATÓ A 60 NAPNÁL HOSSZABB FIZETÉSI HATÁRIDŐ.

MEGTÁMADHATÓ A 60 NAPNÁL HOSSZABB FIZETÉSI HATÁRIDŐ.

MEGTÁMADHATÓ A 60 NAPNÁL HOSSZABB FIZETÉSI HATÁRIDŐ.