A munkavállalót megillető juttatások a munkaviszony megszűnésekor

Írta: Trimova

2023.09.13.

A munkavállaló eltérő juttatásokra számíthat attól függően, hogy milyen körülmények között ér véget a munkaviszonya.

 

Amennyiben a munkáltató kezdeményezi a munkaviszony megszüntetését, a munkavállaló csak akkor kap végkielégítést, ha a felmondás oka a cég működésével vagy a munkavállaló egészségi állapotával van összefüggésben. Más esetekben, például ha a felmondás a munkavállaló viselkedése vagy egyéb, nem egészséggel kapcsolatos okok miatt történik, végkielégítés nem jár.

A felmondási idő alapesetben egy hónap, de ez hosszabbodhat a munkáltatónál eltöltött idő függvényében. Fontos azonban megjegyezni, hogy a munka- vagy kollektív szerződés ettől eltérően is szabályozhatja ezt. A munkáltató köteles a felmondási idő legalább felében felmenteni a munkavállalót a munkavégzési kötelezettsége alól, amely időszak alatt távolléti díj illeti meg, kivéve ha például betegség miatt amúgy sem lenne jogosult fizetésre.

Ha a munkavállaló mond fel, végkielégítés és távolléti díj nem jár neki, és a felmondási idő alapesetben egy hónap, hacsak a felek másként nem egyeznek meg. Ezt az időszakot a munkavállalónak le kell dolgoznia, hacsak a munkáltató nem mentesíti őt a munkavégzés alól. Kivéve, ha a munkavállaló gyakorolja az azonnali hatályú felmondás jogát és a leírt indokolást a munkáltató nem vitatja, vagy a jogszerűséget jogerős bírósági ítélet állapítja meg. Ebben az esetben a munkáltatói felmondás esetén járó járandóságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (végkielégítés, felmentési idő).

Amennyiben a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, például felszámolás vagy kényszertörlés eredményeként, a munkavállalót a felmentés alatti időszakra távolléti díj illeti meg. A munkavállalót megilleti továbbá végkielégítés is, ha a végkielégítésre jogosultság egyéb feltételei is fennállnak.

Amennyiben a munkavállaló és a munkáltató közösen döntenek a munkaviszony megszüntetéséről, akkor szabad kezük van megállapodni a különféle juttatásokban és a felmondási idő hosszában. Végkielégítésre a munkavállaló akkor jogosult, ha ebben egyezség születik a munkáltatóval.

KAPCSOLÓDÓ TÉMÁK

ÚJRAKÖNYVELÉS

Cserbenhagyta a könyvelője? Újrakönyveljük a teljes könyvelési anyagát 50%-os díjon.

KIHELYEZETT KÖNYVELÉS

Szeretné, ha cégénél dolgozna kihelyezett munkatárunk?

CÉGCSOPORTOK KÖNYVELÉSE

Több cége van? Szeretné őket egységesen kezelni?

BÉRSZÁMFEJTÉS, TB ÜGYINTÉZÉS

Teljeskörű bérszámfejtés, és TB ügyintézés.

KONTROLLING

Kontrolling, vezető számvitel, terv-tény eltérés, projektek eredményessége.

ÁTVILÁGÍTÁS

Ha értékesíteni szeretné cégét, vagy új befektetést tervez szükséges a független szakmai átvilágítás.

Hasonló posztok

Jogosultsági idők a nők kedvezményes öregségi nyugdíjához

Sok értetlenséget szül még mindig az érintettek körében, hogy nem minden szolgálati időtartam számítható be a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe. A probléma tisztázásakor első lépésként ki kell emelni, hogy az úgynevezett "nők40" nyugdíjra, amely lehetőséget...

Családi kedvezmény érvényesítése: év közben is lehet változtatni

Augusztus 1-től kedvezően változtak a családi kedvezmény érvényesítésének szabályai. Leginkább az alábbiakban változott, a családi kedvezményre saját jogon jogosultak, illetve a rokkantsági járadékban részesülők számára. A családi kedvezmény a családi pótlékra saját...

Munkába járás költségtérítésében való változások 

Sok munkavállaló számára a gépjárművel történő ingázás az egyik leggyakoribb módja a munkahelyre történő közlekedésnek. Az ilyen ingázás költségei azonban terhet jelenthetnek a dolgozók számára. Ezért a jogszabályok tartalmaznak speciális szabályokat a munkahelyre...