Felmondhat-e a munkáltató az egy évvel a nyugdíjkorhatár előtt álló dolgozójának?

Írta: Trimova

2023.06.19.

A Munka törvénykönyve kimondja a nyugdíj előtt álló munkavállalók védelmét, és korlátozza a védett korú munkavállalók felmondását. De mit is jelent ez pontosan, és milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak? Nézzük!
Az Mt. 66. § (4) bekezdése így rendelkezik:
A munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással a 78. § (1) bekezdésében meghatározott okból szüntetheti meg.
78. § (1) A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél
a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Abban az esetben, ha a munkáltató a védett korú munkavállaló munkaviszonyát a munkavállaló képességével vagy a munkáltató tevékenységével összefüggő okok miatt kívánja megszüntetni, azt csak akkor teheti meg, ha a munkaszerződésben meghatározott munkahelyen nincs más megfelelő betöltetlen munkakör, amely megfelelne a dolgozó képességeinek, végzettségének és tapasztalatának, vagy ha a munkáltató ajánlatot tesz a munkavállalónak az említett munkakörben történő foglalkoztatásra, és a munkavállaló visszautasítja azt. Ha a védett korú munkavállaló elutasítja az ajánlatot, vagy valójában nincs alkalmas munkakör, amit felajánlhatna a munkavállalónak, akkor a munkáltatónak jogában áll felmondani.

A végkielégítés mértéke védett korú munkavállalók esetén magasabb. Ha a munkavállaló legalább hároméves munkaviszonnyal rendelkezik az adott munkavállalónál, akkor végkielégítése mértéke további egyhavi távolléti díjjal emelkedik. Legalább tíz éves munkaviszony esetén a végkielégítés összege további kéthavi, húsz év elérésétől pedig háromhavi távolléti díj összegével emelkedik.

Összegezve elmondhatjuk, hogy a védett korhoz kapcsolódó védelmi időszakban a munkáltatónak szigorúbb feltételeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy felmondhasson alkalmazottjának, mint az általános szabályok szerint. Fontos megjegyezni, hogy ez a védelem kizárólag a határozatlan idejű munkaviszonyokra vonatkozik, és nem érvényes a határozott idejű munkaszerződésekre.

KAPCSOLÓDÓ TÉMÁK

ÚJRAKÖNYVELÉS

Cserbenhagyta a könyvelője? Újrakönyveljük a teljes könyvelési anyagát 50%-os díjon.

KIHELYEZETT KÖNYVELÉS

Szeretné, ha cégénél dolgozna kihelyezett munkatárunk?

CÉGCSOPORTOK KÖNYVELÉSE

Több cége van? Szeretné őket egységesen kezelni?

BÉRSZÁMFEJTÉS, TB ÜGYINTÉZÉS

Teljeskörű bérszámfejtés, és TB ügyintézés.

KONTROLLING

Kontrolling, vezető számvitel, terv-tény eltérés, projektek eredményessége.

ÁTVILÁGÍTÁS

Ha értékesíteni szeretné cégét, vagy új befektetést tervez szükséges a független szakmai átvilágítás.

Hasonló posztok

Jogosultsági idők a nők kedvezményes öregségi nyugdíjához

Sok értetlenséget szül még mindig az érintettek körében, hogy nem minden szolgálati időtartam számítható be a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe. A probléma tisztázásakor első lépésként ki kell emelni, hogy az úgynevezett "nők40" nyugdíjra, amely lehetőséget...

A munkavállalót megillető juttatások a munkaviszony megszűnésekor

A munkavállaló eltérő juttatásokra számíthat attól függően, hogy milyen körülmények között ér véget a munkaviszonya.   Amennyiben a munkáltató kezdeményezi a munkaviszony megszüntetését, a munkavállaló csak akkor kap végkielégítést, ha a felmondás oka a cég...

Családi kedvezmény érvényesítése: év közben is lehet változtatni

Augusztus 1-től kedvezően változtak a családi kedvezmény érvényesítésének szabályai. Leginkább az alábbiakban változott, a családi kedvezményre saját jogon jogosultak, illetve a rokkantsági járadékban részesülők számára. A családi kedvezmény a családi pótlékra saját...