Írta: Trimova

2023.03.26.

Nem újkeletű dolog, hogy a magyar cégek az Európai Unió más tagállamaiban is értékesítenek, s ez bizonyos feltételek mellett a közösségen belül áfamentes is lehet. Az egyik ilyen feltétel, hogy a kiszállítás más tagállamba valóban megtörtént, és ezt megfelelő dokumentumokkal igazolni is tudják az értékesítők.

Uniós vélelem a kiszállítások igazolására:

A kiszállítás megvalósulását igazolni kell, de ennek konkrét módját nem határozza meg az áfatörvény. Mivel ezt pontosan az uniós jogszabályok sem írták korábban elő, ezért a tagállamok eltérő gyakorlatot kezdtek alkalmazni, ami jogbizonytalanságot eredményezett. Ezt megállítva az Európai Unió Tanácsa 2020. január 1-jei hatállyal  az áfa végrehajtási rendeletet új szabályozással egészítette ki.

A végrehajtási rendelet felsorolja azokat a dokumentumokat, melyek megléte vélelmezi, hogy a terméket egy másik tagállamba adták fel, illetőleg szállították ki. A bemutatott dokumentumokon kívül – amennyiben az adóhatóság nem tudja cáfolni azok valódiságát – nem kérhető egyéb dokumentum megvalósulása igazolására. A vélelem fennállásához a dokumentumokból – például szerződésből vagy az ügyfél megrendeléséből – ki kell derülnie, hogy azok melyik közösségen belüli értékesítésekhez kapcsolódnak.

A kiszállítást közvetlenül igazoló, azaz a termékek feladására vagy fuvarozására vonatkozó dokumentumok:

 Aláírt CMR-dokumentum vagy CMR-fuvarlevél, hajóraklevél, légi teherszállítási számla, vagy az áru fuvarozója által kiállított számla.

A kiszállítást közvetetten igazoló dokumentumok az alábbiak:

Átvételi elismervény, amely igazolja a termékeknek az adott tagállamban való tárolását, amelyet a tagállamban a raktár üzemeltetője állít ki. A termékek feladására vagy fuvarozására vonatkozó biztosítási kötvény vagy a termékek feladásának vagy fuvarozásának kifizetését igazoló banki dokumentumok. Közjogi hatóság, például közjegyző által kiállított közokirat, amely igazolja a termékek rendeltetési tagállamba való megérkezését.

Az eladó által vagy az eladó nevében történő szállítás:

A dokumentumok kombinációjával kétséget kizáróan igazolni kell, hogy megtörtént a szállítás. Ehhez az eladónak rendelkezni kell legalább két, egymásnak természetesen nem ellentmondó kiszállítást közvetlenül igazoló dokumentummal. Ezeket két különböző, egymástól, illetőleg az eladótól és a vevőtől független félnek kell kiállítani. E mellett rendelkezhet az első és a második csoportban feltüntetett bizonyítékok közül eggyel-eggyel, vagyis egy a kiszállítást közvetlenül és egy közvetetten igazoló bizonylattal.

A vevő által vagy a vevő nevében történő szállítás:

Olyan esetben mikor a vevő végzi a kiszállítást, az eladónak rendelkeznie kell a fentieken túl magának a vevőnek a nyilatkozatával, amelyben elismeri, hogy az árut Ő maga adta fel valamely tagállamba.

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

  • a vevő nevét és címét
  • az áru mennyiségét és jellegét
  • az áru megérkezésének idejét és helyét
  • a kiállítás dátumát
  • a terméket a vevő nevében átvevő személy személyazonosságát.

Biztosan NAV-álló lesz így?

A fenti dokumentumok kombinációinak hiánya nem jelenti azt, hogy az adómentesség fennállásához szükséges kiszállítás nem igazolható más módon. A NAV honlapján megjelent tájékoztatóban is hangsúlyozzák, hogy továbbra is elfogadhatók a korábbi igazolások. Tehát saját menetlevél, útnyilvántartás, a vevő teljesítési igazolása, cégen belüli írásbeli felszólítás a szállításra, külföldi tankolás bizonylata, független fuvarozó cégek menetlevelei, sofőr áruszállításra vonatkozó nyilatkozata stb. is bizonyítékként szolgálhat.

KAPCSOLÓDÓ TÉMÁK

ÚJRAKÖNYVELÉS

Cserbenhagyta a könyvelője? Újrakönyveljük a teljes könyvelési anyagát 50%-os díjon.

KIHELYEZETT KÖNYVELÉS

Szeretné, ha cégénél dolgozna kihelyezett munkatárunk?

CÉGCSOPORTOK KÖNYVELÉSE

Több cége van? Szeretné őket egységesen kezelni?

BÉRSZÁMFEJTÉS, TB ÜGYINTÉZÉS

Teljeskörű bérszámfejtés, és TB ügyintézés.

KONTROLLING

Kontrolling, vezető számvitel, terv-tény eltérés, projektek eredményessége.

ÁTVILÁGÍTÁS

Ha értékesíteni szeretné cégét, vagy új befektetést tervez szükséges a független szakmai átvilágítás.

Hasonló posztok

Új elektronikus szolgáltatás a NAV-tól – Adóazonosító Jel igazolás

május 9-től a NAV egy új digitális szolgáltatással bővült. Mostantól elektronikusan is lekérhető az adóazonosító jelről szóló igazolás a NAV Ügyfélportálon (ÜPO). Az adóazonosító jel igazolását általában akkor kérik, ha az adókártya elveszik, megrongálódik vagy...

Értesítések a jogviszonyváltozásokról a NAV-Mobilon

A NAV-Mobil alkalmazás 2024 májusától új funkcióval bővült. Mostantól push üzenetekkel értesítést küld a biztosítotti jogviszony változásairól, így azonnal értesülhet, ha munkáltatója módosítja foglalkoztatásának feltételeit, akár közös megegyezéssel, akár...