Írta: Trimova

2023.03.13.

Az adószám törlése – mint adóhatósági intézkedés – igen komoly jogkövetkezményekkel járhat. Esetenként azonban lehetőség van az adószám visszaállítására is.

Számos szankciót ír elő az adózás rendjéről szóló törvény (Art.), azokra az adózókra vonatkozóan, akik nem tartják be a különböző adó- és egyéb jogszabályokban meghatározott kötelezettségeket. A törölt adószám többek közt az áfalevonási jog elenyészését vonhatja maga után [áfatörvény 137. § (1) bekezdés], illetve cégek esetén kiváltja a cég megszüntetésére irányuló cégbírósági eljárás elindítását.

Adószám törlésére okot adó körülmények:

Az Art. 246. §. az adószám törlésének összesen nyolc esetét sorolja fel, amelyek két elhatárolható csoportra oszthatók.

Az egyik fő csoportot azok a mulasztások alkotják, melyek szabályos pótlása esetén az adóhatóság kérvényre visszaállítja a már törölt adószámot.

Ide tartozik:

  • az adózó székhelyén végzett helyszíni eljárás alapján hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó a székhelyén nem található,
  • az adózónak postai úton, hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a feladóhoz a címzett ismeretlensége miatt érkezett vissza, illetve a megfelelő levélszekrény hiánya miatt a címzett számára kézbesíthetetlennek tekinthető
  • támogatások visszafizetési kötelezettségének nem teljesítése is ide sorolandó,
  • 365 napot meghaladó késedelem az áfaösszesítő nyilatkozat vagy a havi (08-as számú) adó- és járulékbevallás benyújtását illetően,
  • székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén, a székhelyszolgáltató nem szerepel a szákhelyszolgáltatókra vonatkozó nyilvántartásban és ezen, szándékát sem jelentette be.

Az előző esetekben nem automatikusan kerül sor az adószám törlésére, hanem azt megelőzően az adóhatóság az adózót erre történő figyelmeztetés mellett felhívja a törvényes állapot helyreállítására. Ha az adózó a NAV felhívásának nem tesz eleget és az adóhatóság az adószámot törli, még ezt követően is lehetőség van arra, hogy az adószám visszaállítását kérjük, amennyiben az alapul szolgáló ok megszűnt vagy a mulasztást pótoltuk. Mindez tehát azt jelenti, hogy vannak olyan adószám törlési okok, amelyek visszafordíthatók, ehhez azonban az szükséges, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük az érkezett leveleket, azok határidejét és időben megfelelő segítséget kérjünk.

 

KAPCSOLÓDÓ TÉMÁK

ÚJRAKÖNYVELÉS

Cserbenhagyta a könyvelője? Újrakönyveljük a teljes könyvelési anyagát 50%-os díjon.

KIHELYEZETT KÖNYVELÉS

Szeretné, ha cégénél dolgozna kihelyezett munkatárunk?

CÉGCSOPORTOK KÖNYVELÉSE

Több cége van? Szeretné őket egységesen kezelni?

BÉRSZÁMFEJTÉS, TB ÜGYINTÉZÉS

Teljeskörű bérszámfejtés, és TB ügyintézés.

KONTROLLING

Kontrolling, vezető számvitel, terv-tény eltérés, projektek eredményessége.

ÁTVILÁGÍTÁS

Ha értékesíteni szeretné cégét, vagy új befektetést tervez szükséges a független szakmai átvilágítás.

Hasonló posztok

Már csak pár nap van hátra az szja-bevallások leadásáig!

május 21-én lejár a személyijövedelemadó-bevallások (szja) leadási határideje! Ezen a napon zárul le az szja 1+1 százalékos felajánlások lehetősége is. Idén a pünkösdi ünnep miatt egy nappal tovább, május 21. éjfélig lehet benyújtani a bevallásokat a Nemzeti Adó- és...

Hamarosan kezdődik az egyszerűsített foglalkoztatás szezonja

Foglalkoztatás fajtái Az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony a felek szóbeli megállapodása alapján, a munkáltató bejelentésével jön létre. Az egyszerűsített foglalkoztatás két fő formában valósul meg: mezőgazdasági és turisztikai idénymunka, valamint alkalmi...