Adószámtörlés: minden egyből veszve van? 

Írta: Trimova

2023.03.13.

Az adószám törlése – mint adóhatósági intézkedés – igen komoly jogkövetkezményekkel járhat. Esetenként azonban lehetőség van az adószám visszaállítására is.

Számos szankciót ír elő az adózás rendjéről szóló törvény (Art.), azokra az adózókra vonatkozóan, akik nem tartják be a különböző adó- és egyéb jogszabályokban meghatározott kötelezettségeket. A törölt adószám többek közt az áfalevonási jog elenyészését vonhatja maga után [áfatörvény 137. § (1) bekezdés], illetve cégek esetén kiváltja a cég megszüntetésére irányuló cégbírósági eljárás elindítását.

Adószám törlésére okot adó körülmények:

Az Art. 246. §. az adószám törlésének összesen nyolc esetét sorolja fel, amelyek két elhatárolható csoportra oszthatók.

Az egyik fő csoportot azok a mulasztások alkotják, melyek szabályos pótlása esetén az adóhatóság kérvényre visszaállítja a már törölt adószámot.

Ide tartozik:

  • az adózó székhelyén végzett helyszíni eljárás alapján hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó a székhelyén nem található,
  • az adózónak postai úton, hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a feladóhoz a címzett ismeretlensége miatt érkezett vissza, illetve a megfelelő levélszekrény hiánya miatt a címzett számára kézbesíthetetlennek tekinthető
  • támogatások visszafizetési kötelezettségének nem teljesítése is ide sorolandó,
  • 365 napot meghaladó késedelem az áfaösszesítő nyilatkozat vagy a havi (08-as számú) adó- és járulékbevallás benyújtását illetően,
  • székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén, a székhelyszolgáltató nem szerepel a szákhelyszolgáltatókra vonatkozó nyilvántartásban és ezen, szándékát sem jelentette be.

Az előző esetekben nem automatikusan kerül sor az adószám törlésére, hanem azt megelőzően az adóhatóság az adózót erre történő figyelmeztetés mellett felhívja a törvényes állapot helyreállítására. Ha az adózó a NAV felhívásának nem tesz eleget és az adóhatóság az adószámot törli, még ezt követően is lehetőség van arra, hogy az adószám visszaállítását kérjük, amennyiben az alapul szolgáló ok megszűnt vagy a mulasztást pótoltuk. Mindez tehát azt jelenti, hogy vannak olyan adószám törlési okok, amelyek visszafordíthatók, ehhez azonban az szükséges, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük az érkezett leveleket, azok határidejét és időben megfelelő segítséget kérjünk.

 

KAPCSOLÓDÓ TÉMÁK

ÚJRAKÖNYVELÉS

Cserbenhagyta a könyvelője? Újrakönyveljük a teljes könyvelési anyagát 50%-os díjon.

KIHELYEZETT KÖNYVELÉS

Szeretné, ha cégénél dolgozna kihelyezett munkatárunk?

CÉGCSOPORTOK KÖNYVELÉSE

Több cége van? Szeretné őket egységesen kezelni?

BÉRSZÁMFEJTÉS, TB ÜGYINTÉZÉS

Teljeskörű bérszámfejtés, és TB ügyintézés.

KONTROLLING

Kontrolling, vezető számvitel, terv-tény eltérés, projektek eredményessége.

ÁTVILÁGÍTÁS

Ha értékesíteni szeretné cégét, vagy új befektetést tervez szükséges a független szakmai átvilágítás.

Hasonló posztok

Az Országgyűlés elfogadta a jövő évi adócsomagot

november 21-én fogadta el a Parlament a 2024. és 2025. évi adótörvény változtatásait tartalmazó őszi adócsomagot, ebből szemezgettünk. Kimaradt az adócsomagból az a rész, amely a realizált bevételtől függetlenül kötelező járulékfizetést írt volna elő a 2025-től a...

Emelkedik a minimálbér decembertől

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatót tett ki oldalára azzal kapcsolatban, hogyan változik az adózás a decemberi minimálbéremelés miatt. A minimálbér és a garantált bérminimum december 1-jei emelkedésével az adókötelezettségek is változnak. December 1-jétől a havi...

Borajándékok adómentesen? Íme a kormányrendelet új lehetőségei

Egy október 4-én kiadott kormányrendelet értelmében ajándék, illetve vendéglátás keretében adómentes lesz a bor, mint céges juttatás, meghatározott feltételek mellett a veszélyhelyzet végéig. A Magyar Közlöny 2023. évi 141. számában megjelent az egyes juttatások...