Átalányadózó egyéni vállalkozó bevétele mehet-e magán bankszámlára? 

Írta: Trimova

2023.01.20.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 114. cikk. § (1) bekezdése szerint, belföldi jogi személynek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személynek – ideértve az egyéni vállalkozót is, legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie.

Ezen számla nyitására az adózó rendszeres gazdasági tevékenysége körében kizárólag pénzforgalmi számlát nyithat. Ezt az adószámának közlésétől tekintve 15 napon belül kell megnyitni. Az adózó személy bevallásában, illetőleg a kiutalási kérelemben fel kell tüntetni azon pénzforgalmi számla számát, amelyre a költségvetési támogatás kiutalását kéri. Tehát jól értelmezhető, hogy az áfa alanyi adómentességet választó egyéni vállalkozó nem köteles pénzforgalmi számlát nyitni.

Viszont ezen túl az Art. csupán a készpénzfizetésre tartalmaz korlátozást. Az 114. cikk. § (3) bekezdése szerint a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött konvenció alappillérén, az abban definiált szolgáltatás vagy termékértékesítés – általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt – ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb másfél millió forint összegben teljesíthet készpénzfizetést.

A külföldi vállalkozás nem minősül, az Art. hatálya alá tartozó pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak, tehát a már említett készpénzfizetési korlát sem érvényesül ezen esetekben.

KAPCSOLÓDÓ TÉMÁK

ÚJRAKÖNYVELÉS

Cserbenhagyta a könyvelője? Újrakönyveljük a teljes könyvelési anyagát 50%-os díjon.

KIHELYEZETT KÖNYVELÉS

Szeretné, ha cégénél dolgozna kihelyezett munkatárunk?

CÉGCSOPORTOK KÖNYVELÉSE

Több cége van? Szeretné őket egységesen kezelni?

BÉRSZÁMFEJTÉS, TB ÜGYINTÉZÉS

Teljeskörű bérszámfejtés, és TB ügyintézés.

KONTROLLING

Kontrolling, vezető számvitel, terv-tény eltérés, projektek eredményessége.

ÁTVILÁGÍTÁS

Ha értékesíteni szeretné cégét, vagy új befektetést tervez szükséges a független szakmai átvilágítás.

Hasonló posztok

Jogosultsági idők a nők kedvezményes öregségi nyugdíjához

Sok értetlenséget szül még mindig az érintettek körében, hogy nem minden szolgálati időtartam számítható be a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe. A probléma tisztázásakor első lépésként ki kell emelni, hogy az úgynevezett "nők40" nyugdíjra, amely lehetőséget...

A munkavállalót megillető juttatások a munkaviszony megszűnésekor

A munkavállaló eltérő juttatásokra számíthat attól függően, hogy milyen körülmények között ér véget a munkaviszonya.   Amennyiben a munkáltató kezdeményezi a munkaviszony megszüntetését, a munkavállaló csak akkor kap végkielégítést, ha a felmondás oka a cég...

Családi kedvezmény érvényesítése: év közben is lehet változtatni

Augusztus 1-től kedvezően változtak a családi kedvezmény érvényesítésének szabályai. Leginkább az alábbiakban változott, a családi kedvezményre saját jogon jogosultak, illetve a rokkantsági járadékban részesülők számára. A családi kedvezmény a családi pótlékra saját...