Átalányadózó egyéni vállalkozó bevétele mehet-e magán bankszámlára? 

Írta: Trimova

2023.01.20.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 114. cikk. § (1) bekezdése szerint, belföldi jogi személynek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személynek – ideértve az egyéni vállalkozót is, legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie.

Ezen számla nyitására az adózó rendszeres gazdasági tevékenysége körében kizárólag pénzforgalmi számlát nyithat. Ezt az adószámának közlésétől tekintve 15 napon belül kell megnyitni. Az adózó személy bevallásában, illetőleg a kiutalási kérelemben fel kell tüntetni azon pénzforgalmi számla számát, amelyre a költségvetési támogatás kiutalását kéri. Tehát jól értelmezhető, hogy az áfa alanyi adómentességet választó egyéni vállalkozó nem köteles pénzforgalmi számlát nyitni.

Viszont ezen túl az Art. csupán a készpénzfizetésre tartalmaz korlátozást. Az 114. cikk. § (3) bekezdése szerint a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött konvenció alappillérén, az abban definiált szolgáltatás vagy termékértékesítés – általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt – ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb másfél millió forint összegben teljesíthet készpénzfizetést.

A külföldi vállalkozás nem minősül, az Art. hatálya alá tartozó pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak, tehát a már említett készpénzfizetési korlát sem érvényesül ezen esetekben.

KAPCSOLÓDÓ TÉMÁK

ÚJRAKÖNYVELÉS

Cserbenhagyta a könyvelője? Újrakönyveljük a teljes könyvelési anyagát 50%-os díjon.

KIHELYEZETT KÖNYVELÉS

Szeretné, ha cégénél dolgozna kihelyezett munkatárunk?

CÉGCSOPORTOK KÖNYVELÉSE

Több cége van? Szeretné őket egységesen kezelni?

BÉRSZÁMFEJTÉS, TB ÜGYINTÉZÉS

Teljeskörű bérszámfejtés, és TB ügyintézés.

KONTROLLING

Kontrolling, vezető számvitel, terv-tény eltérés, projektek eredményessége.

ÁTVILÁGÍTÁS

Ha értékesíteni szeretné cégét, vagy új befektetést tervez szükséges a független szakmai átvilágítás.

Hasonló posztok

Három választható adózási forma az egyéni vállalkozók számára

Az egyéni vállalkozók számára három adózási lehetőség áll rendelkezésre: a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata), az egyéni vállalkozói személyi jövedelemadó és az átalányadó. Hogyan működnek ezek a rendszerek, és milyen speciális szabályokat kell figyelembe...

Kamarai tagdíj befizetési határidő: 2024. Március 31.

Regisztrációs kötelezettség Minden újonnan alakuló egyéni és társas vállalkozás köteles 5 napon belül regisztrálni magát a területileg illetékes megyei kereskedelmi és iparkamaránál. A szükséges információk, beleértve a kamarák címét és elérhetőségét, a Magyar...