Növekedési adóhitel, így számoljon vele a társasági adóban!

A növekedési adóhitel választásáról a 2019.évi társasági adó kötelezettség vonatkozásában a következő tájékoztatást adjuk ügyfeleinknek:

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény értelmében a növekedési adóhitel (NAHI) lényege, hogy a kedvezményre jogosult vállalkozásoknak a tárgyévi adó meghatározott részét, nem a tárgyévben, hanem a tárgyévet követő két adóévben kell megfizetniük, így azt a növekedésre fordíthatják.

A növekedési adóhitel összegére jutó adó, adóelőleg összegére az általános fizetési határidő szerinti esedékesség napját követő naptól a halasztott fizetési határidő esedékességének napjáig, vagy pedig – ha az korábbi – a megfizetés napjáig kamatot kell fizetni. A növekedési adóhitel választására irányuló szándékukat az éves társasági adóbevallásukban tett nyilatkozatukban jelezhetik.

A NAHI abban az adóévben vehető igénybe, melyben az adózó tárgyévi adózás előtti eredménye meghaladja a megelőző adóévi adózás előtti eredmény abszolút értékének az ötszörösét. Érdemes azonban figyelni, hogy a feltétel teljesülésének vizsgálatakor nem a „klasszikus” értelemben vett adózás előtti eredményt kell vizsgálni, ugyanis a NAHI összegének számításakor nem lehet figyelembe venni a következő tételeket:

• a kapott (járó) osztalék összegét,

• a kapott (esedékes) kamat összegét,

• az adóévben az adózó kapcsolt vállalkozásától visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, véglegesen átvett pénzeszköz összegét, és térítés nélkül átvett eszköz értékét, továbbá

• az adózó kapcsolt vállalkozása által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek adóévi bevételként elszámolt összegét.

Tehát az aktuális és a megelőző év eredményének összehasonlítása során a fenti tételeket ki kell venni a számításból. Így lényegében egy módosított adózás előtti eredményt kell figyelembe venni az ötszörözési feltétel vizsgálatakor.

Az alábbi feltételeknek is teljesülnie kell ahhoz, hogy jogosultak legyünk a NAHI igénybevételére:

• az adózónak legalább 4. adóéve a társasági adó alanyának kell lennie,

• nem lehet érintett a tárgyévben, vagy az azt megelőző 3 adóévben bármilyen szervezeti változással (átalakulással, egyesüléssel, szétválással),

• teljesíti a fentebb említett ötszörözési feltételt.

Fontos, hogy a felsorolt feltételek mindegyikének teljesülnie kell ahhoz, hogy a NAHI igénybe vehető legyen.

2020. 02. 17.

KAPCSOLÓDÓ TÉMÁK

We'll never spam or give this address away.