Forintosítás szabályai devizában kiállított számlák esetén

Egyre gyakoribb, hogy az ÁFA alapjául szolgáló ellenérték külföldi pénznemben kerül megállapításra és a devizás számlát állít ki a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany üzleti partnere részére. A belföldi tranzakcióknál is egyre gyakrabban fordul elő, hogy a felek külföldi pénznemben számolnak el (Magyarországon jellemzően euróban). Belföldi kereskedelmi számla devizában történő kiállításakor az Áfa összegét forintban is fel kell tüntetni és annak árfolyamát is.

Ha a teljes ellenérték kiegyenlítése előtt devizás előlegszámla is kiállításra kerül, az tovább bonyolítja a helyzetet. Az adó alapját forintban kell megállapítani, melyhez az ide vonatkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (áfatörvény) 80. paragrafusának (1) bekezdése. Ez alapján, ha termékértékesítés, termék közösségen belüli beszerzése, vagy szolgáltatásnyújtás esetén az adó alapja a devizában kifejezett, a forintosításhoz azt az árfolyamot kell alkalmazni,

a) amely közösségen belüli termékbeszerzés esetén (áfatörvény 63. §), előlegfizetés esetén (áfatörvény 59. §), valamint az áfatörvény 60. paragrafusa szerinti esetben a fizetendő áfa megállapításakor érvényes,

b) amely az úgynevezett időszakos elszámolású ügyleteknél (áfatörvény 58. §) a számlakibocsátáskor érvényes,

c) amely az egyéb esetekben a teljesítéskor érvényes.

A deviza átszámításakor alkalmazandó árfolyam az az utolsó, a korábban meghatározott időpontban érvényes, az adott deviza egységének forintban kifejezett értéke, amit

– belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet devizában eladási árként jegyez, vagy

– a Magyar Nemzeti Bank hivatalosan közzétesz (feltéve, hogy a forintra történő átszámításra kötelezett úgy dönt, hogy ezt az árfolyamot kívánja alkalmazni, és a választásáról az állami adóhatóság felé előzetesen bejelentést tesz), vagy

– 2013-tól az Európai Központi Bank által hivatalosan közzétett legutolsó árfolyam (szintén az adóhatósághoz bejelentett választás alapján).

2020. 06. 29.

KAPCSOLÓDÓ TÉMÁK

We'll never spam or give this address away.