Bankkártyás fizetésnél hiányzó számla következményei

Gyakran előfordul, hogy céges bankkártyás fizetésnél, hogy hiányzik a számla a bankszámlakivonaton szereplő tételről. Mit tehetünk ez esetben?

Az adószakértő és könyvvizsgáló szakértő elmondta, hogy a magyar szabályok különösen formalizáltak, és a bizonylatokkal kapcsolatban szigorúak, eltérően más országoktól. A számviteli törvény 165. §- ban található a bizonylati elv és a bizonylati fegyelem alapvető követelményeit.

„(1) Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell.”

A 3. bekezdés a) pontja alapján „a pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, illetve bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig a könyvekben rögzíteni kell”

A könyvviteli nyilvántartásokba csak a szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni, ez a bizonylati elv és a bizonylati fegyelem alapvető követelménye. Szabályszerűnek minősül az a bizonylat, amely az adott gazdasági eseményre vonatkozóan a jogszabályban előírtaknak, valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek.

Abban az esetben lehetséges a bankkártyával történő fizetés, ha az eladó, a szolgáltatás nyújtója teljesített és a megfelelő bizonylat átadásra került részéről a bankkártya használónak. Ha a bankkártya használója a megfelelő bizonylatok rendelkezésére állása nélkül rendezi a tartozást, abban az esetben számolni kell azok következményeivel. Ilyen lehet, ha nincsenek számlák, akkor nincs például reprezentációs költség sem. Van viszont a munkavállalókkal szemben követelés, amelyet oly módon lehet megszűntetni, hogy a munkavállaló befizeti az összeget, vagy a munkáltató elengedi. Az elengedett összeget, ha még munkaviszonyban van az érintett munkavállaló, munkabérként kell elszámolni, annak minden adókövetkezményével.

Mindezek mellett akár a pénzkezelési szabályzat megsértése miatt meg is bírságolhatják a társaságot.

2020. 02. 11.

KAPCSOLÓDÓ TÉMÁK

We'll never spam or give this address away.