Alanyi adómentes egyéni vállalkozó külföldön szolgáltat

Számos kérdés merül fel annak kapcsán, hogy alanyi adómentes egyéni vállalkozás külföldi magánszemély megrendelőnek fog munkát végezni. Kell-e a külföldi adóhivatalnál regisztrálnia? Kell-e EU-s adószámot igényelnie? Milyen számla kerül kiállításra? A számlának lesz-e áfa tartalma? Ha igen, melyik ország mértékének megfelelőt? Az áfát hova kell bevallani és megfizetni?

Az áfa törvény 37. paragrafusának 2. bekezdése szerint, nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.

A fentiekben leírt szabály alól kivételt képeznek a 39. paragrafusában foglaltak alapján, ha a szolgáltatás ingatlanhoz kapcsolódik. Ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása esetében a teljesítés helye az a hely, ahol az ingatlan van. Az (1) bekezdésben említett ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások körébe különösen beletartoznak: az ingatlanközvetítői és szakértői szolgáltatások, a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatások, az ingatlanhasználatra vonatkozó jogok átengedése, valamint az építési munkák végzésének előkészítésére és összehangolására irányuló szolgáltatások.

Ezek alapján, az ingatlan fekvése határozza meg a teljesítés helyét. Abban az esetben, ha külföldön van az adott ingatlan, attól függetlenül, hogy a szolgáltatást adóalanynak vagy nem adóalanynak nyújtják, a teljesítésnek az ingatlan fekvése szerinti ország előírásainak megfelelően kell történnie. Ebben az esetben magyar áfafizetési kötelezettség nem áll fenn.

Amennyiben a megrendelő nem adóalany, akkor a magyar vállalkozónak az adott országba be kell jelentkeznie áfaregisztráció céljából. Ezt követően az ott érvényes előírások és áfakulcsok szerint kell kiállítani a számlát, majd az áfabevallási és fizetési kötelezettségének is itt kell eleget tennie.

A szolgáltatás nyújtáshoz az adott ország jogszabályai lesznek a mérvadók, célszerű felvenni a kapcsolatot helyi könyvelővel és adótanácsadóval, akik a segítségünkre lehetnek.

2019. 05. 29.

KAPCSOLÓDÓ TÉMÁK